DUK Lietuva

Kuriame mieste?

Kuriuose miestuose OCBLAB Lietuva gali pasiūlyti savo ekrano rodymo paslaugą?

Mūsų ekrano sprendimas yra prieinamas visame regione.

Suderinamumas?

Su kokio tipo ekranu suderinamas jūsų CAST ekrano difuzijos sprendimas ?

Mūsų CAST sprendimas suderinamas su dauguma gamintojų, nes ekrane turi būti tiesiog HDMI lizdas (ir galbūt pasirenkamas USB lizdas)

Kuris klientas?

Kuriai įmonei gali prireikti ekrano transliavimo sprendimo ?

Mūsų CAST sprendimas gali patenkinti įvairius poreikius: vidinė žmogiškųjų išteklių paslaugų komunikacija, rinkodaros komunikacija mažmeninėje prekyboje, komercinė komunikacija, komunikacija apie rizikos prevenciją pramoninėje aplinkoje ... Taigi mūsų klientūra yra labai įvairi, todėl CAST sprendimas prisitaiko į visas šias aplinkas.

Sveiki